Om webbplatsen

Produktion Webbplatsen är producerad av Jönköpingsbyrån PS Kommunikation som ansvarat för webbplatsens design och leverans av mallar. Mallarna är testade i de flesta moderna webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Safari. Mallarna är också godkända enligt "XHTML 1.0 Transitional", en kvalitetsmärkning på den kod sidan byggs upp av. KEY-Gruppen i Hestra har ansvarat för den tekniska implementationen av mallarna i publiceringsverktyget KEYnet.